Stefan Swärd om ”liberalteologi” och skapelseberättelsen

I en märklig ledare i Världen Idag, drar Stefan Swärd (återigen) en lans mot det han kallar ”liberalteologi”. Jag sätter ordet inom citationstecken, eftersom det alltid är svårt att förstå exakt vad som avses med termen. Historiskt går den att definiera, men i konservativ kristen retorik/apologetik kan den betyda nära nog vad som helst. Swärd målar med breda penslar och beskriver en teologi som förnekar kristna grundläror, relativiserar moral och även låg bakom den tyska kyrkans anpassning till nazismen. En från hans teologiska läger sett ganska allmän och harmlös text tills vi kommer till det avslutande stycket:

”Ett teologiskt seminarium som till exempel lär ut att första delen av 1 Mosebok är en gammal myt, utan historisk förankring, är präglad av liberalteologi. Bibeltroende kan inte ge stöd till en sådan verksamhet.”

Det är en väldigt märklig avslutning. För det första låter det som en medveten attack på ett specifikt teologiskt seminarium – varför annars uttrycka det på detta sätt? – men vi får inte veta vilket. Och hur hänger det han radat upp av förnekelse av grundläggande kristna läror, moraliskt förfall, nazism och allt möjligt, ihop med olika uppfattningar om hur en specifik bibelberättelse bör tolkas?

Den tröttsamma dikotomin känns igen: antingen måste varje bibelberättelse tolkas, förstås och accepteras som detaljerad historisk verklighetsbeskrivning, ner till varje tuggad frukt och talande orm, eller så får man inte kalla sig bibeltroende. Än mer, om du är lärare vid ett seminarium och undervisar något annat, så kan bibeltroende inte ens stödja den verksamheten.

Swärd har tidigare varit ordförande för EFK, ett av Sveriges största frikyrkosamfund, så det är inte vem som helst som uttalar sig. Det är en inflytelserik kristen ledare det handlar om, och därför vore en del förtydliganden på sin plats.

Det skulle vara bra om Swärd ville definiera exakt vad man måste omfatta för uppfattningar för att kunna kallas ”bibeltroende”. En symbolisk/poetisk förståelse av skapelseberättelsen är uppenbarligen inte möjlig, och då väcks ju frågan exakt hur detta tar sig i uttryck.

 • Är en bokstavlig, ”historisk” tolkning av samtliga gammaltestamentliga berättelser den enda möjliga hållningen för ”bibeltroende” kristna?
 • Måste t.ex. kristna tro att jorden är 6000-10000 år gammal, vilket en ”bibeltrogen” läsning av GTs kronologi tycks göra gällande?
 • Får en ”bibeltroende” kristen acceptera evolutionsteorin och andra naturvetenskapliga sanningar som tycks kontrastera mot bibliska författares världsbild?
 • Kan en kristen överhuvudtaget engagera sig i vetenskapligt grundade bibliska studier, utan att på förhand bestämt sig för hur Sanningen ser ut?

Det vore bra om ledare som Swärd spottade ur skägget och sa vad de verkligen tycker. Det går inte att i ena ögonblicket göra gällande att man är för bildning och vetenskap, för att i nästa avfärda kristna som använder och accepterar just vetenskapliga metoder för att förstå världen, tillvaron, historien och ja, även Skriften. Om det är en återgång till gamla tiders pingstkarismatiskt utbildningsförakt som förordas, är det bra om det sägs öppet.

Jag kommer osökt att tänka på den gamle kyrkofadern Augustinus och avslutar med ett citat från hans egen reflektion runt skapelseberättelsen:

Usually, even a non-Christian knows something about the earth, the heavens, and the other elements of the world, about the motion and orbit of the stars and even their size and relative positions, about the predictable eclipses of the sun and moon, the cycles of the years and the seasons, about the kinds of animals, shrubs, stones, and so forth, and this knowledge he holds to as being certain from reason and experience. Now, it is a disgraceful and dangerous thing for an infidel to hear a Christian, presumably giving the meaning of Holy Scripture, talking nonsense on these topics; and we should take all means to prevent such an embarrassing situation, in which people show up vast ignorance in a Christian and laugh it to scorn.

The shame is not so much that an ignorant individual is derided, but that people outside the household of faith think our sacred writers held such opinions, and, to the great loss of those for whose salvation we toil, the writers of our Scripture are criticized and rejected as unlearned men.

If they find a Christian mistaken in a field which they themselves know well and hear him maintaining his foolish opinions about our books, how are they going to believe those books in matters concerning the resurrection of the dead, the hope of eternal life, and the kingdom of heaven, when they think their pages are full of falsehoods on facts which they themselves have learnt from experience and the light of reason?

Reckless and incompetent expounders of Holy Scripture bring untold trouble and sorrow on their wiser brethren when they are caught in one of their mischievous false opinions and are taken to task by those who are not bound by the authority of our sacred books. For then, to defend their utterly foolish and obviously untrue statements, they will try to call upon Holy Scripture for proof and even recite from memory many passages which they think support their position, although they understand neither what they say nor the things about which they make assertion.

(Augustinus, The Literal Meaning of Genesis)

Tur att Augustinus inte undervisade vid ett frikyrkligt seminarium. Tveksamt om ”bibeltroende” kristna hade kunnat stödja det.

Detta inlägg publicerades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Stefan Swärd om ”liberalteologi” och skapelseberättelsen

 1. Pingback: Upplysningens effekter på den kristna tron | Rebellas andra

 2. Henrik Krondahl skriver:

  Jag är inte teolog, men jag är biolog. Jag vill säga att det är inga problem att tro på vetenskap och samtidigt tro på skapelseberättelsen. Evolutionsläran är inte bevisad, den är ett sätt att förklara livets ursprung och utveckling om man inte vill tro på Gud. Man måste tvärt om undertrycka logiskt tänkande om man ska kunna tro på evolutionsläran.
  Så jag tycker David Nyström tänker galet då han menar att tänkande vetenskapsaccepterande människor inte kan vara bibeltroende enligt vad Stefan Swärd skriver. Att vara kritisk till evolutionsläran är inte att vara negativ till vetenskap.
  En del kristna har en osund respekt för evolutionsläran. Men vi behöver inte alls låta evolutionsläran diktera villkoren för hur vi får, och inte får, tolka 1 Mosebok.

  /Henrik Krondahl

  • Christian Westerlund skriver:

   Henrik,

   På vilket sätt menar du att man måste ”undertrycka” logiskt tänkande för att kunna ”tro” på evolutionsläran? Jag menar ju att det finns en mängd vetenskapliga fynd som klart och tydligt visar att allt liv på jorden har ett gemensamt ursprung, och att detta också borde ge en fingervisning om hur man åtminstone INTE bör tolka skapelseberättelserna i första Mosebok:

   http://biologos.org/blogs/dennis-venema-letters-to-the-duchess/understanding-evolution-is-there-junk-in-your-genome-part-4

   • Henrik Krondahl skriver:

    Hej Christian,

    När man ser hur avancerade levande organismer är, så är det logiskt att det finns en konstruktör bakom. Ingen tror ju att avancerade tekniska apparater uppkommer utan att någon konstruerar dem. Inom arkeologin avgör man utifrån föremåls utseende och komplexitet om de kan vara formade av naturliga processer, eller är gjorda av människor.
    DNA innehåller komplicerad information, och det finns inga observerade naturliga processer i vilka information uppkommer.

    Vetenskapliga fynd visar inte klart och tydligt att allt liv har ett gemensamt ursprung. Det finns t ex gott om fossil som visar på det som kallas mikroevolution, d v s utveckling inom samma grupp av djur/växter. Men när det gäller mellanformer mellan skilda grupper av djur så finns det väldigt få hittade, och de som finns föreslagna kan diskuteras. När det är stor skillnad mellan två grupper av djur, t ex kräldjur och däggdjur, måste det enligt evolutionsläran ha gått lång tid att utveckla däggdjuren från kräldjuren. Då borde det finnas många mellanformer med halvutvecklade organ och kroppsdelar. Men dessa har man inte hittat. Så fossilen tyder på att de olika grupperna av djur skapades fullt färdiga från början, och sedan har det bara skett mikroevolution. Genom mikroevolution uppkommer inga nya organ eller kroppsdelar, det sker bara en variation av det som redan finns.

    Du antyder att det finns två skapelseberättelser i 1 Mosebok. Men det finns bara en. Den är berättade två gånger med olika perspektiv. Olika saker betonas första respektive andra gången. Om jag får anta att du tror på bibeln Christian, så vill jag också lyfta fram att när Gud skapat färdigt såg han att det var ”mycket gott” ( 1Mos 1:31) Stämmer det med att Gud skulle skapa genom att under årmiljoner låta de svaga och missanpassade slås ut? Dessutom säger Romarbrevet 5:12 att döden kom in i världen till följd av synden, och att synden kom med Adam. Alltså fanns det ingen död före Adam. Det är viktigt för förståelsen av synd och dess konsekvenser, och viktigt för förståelsen för varför Jesus behövde dö för alla människor.

   • Christian skriver:

    Hej Henrik,

    Det finns en uppsjö av olika vetenskapliga resultat som alla, klart och tydligt, visar att allt liv på planeten har ett gemensamt ursprung. Man har till exempel upptäckt rester av de gener som behövs för att bilda äggula i vår arvsmassa, och mänger av gener är inaktiverade på exakt sätt hos både människor och schimpanser, trots att gener kan gå sönder på tusentals olika sätt. Valar har på samma sätt mängder av pseudogener i sin arvsmassa som vittnar om härkomst från landlevande varelser, och mängder av djur som inte själv har tänder bär fortfarande med sig rester av de gener som behövs för att bilda tandemalj i sin arvsmassa. Du kan läsa mer om alla dessa otroligt intressanta resultat här (http://biologos.org/blogs/dennis-venema-letters-to-the-duchess/understanding-evolution-is-there-junk-in-your-genome-part-4) och här (https://biologg.wordpress.com/2011/05/30/manniskans-evolution-2/)

    Du gör sedan ett stort antal påståenden som jag också gärna skulle vilja kommentera:

    ”När det är stor skillnad mellan två grupper av djur, t ex kräldjur och däggdjur, måste det enligt evolutionsläran ha gått lång tid att utveckla däggdjuren från kräldjuren. Då borde det finnas många mellanformer med halvutvecklade organ och kroppsdelar. Men dessa har man inte hittat”.

    Det finns ingenting som säger att evolutionära processer måste generera mellanformer med ”halvutvecklade organ och kroppsdelar”. Var får du det här ifrån? Ingenstans inom evolutionsbiologin förekommer den typen av förutsägelser. Övergångsformer, det vill säga organismer som uppvisar egenskaper från två olika grupper, finns det emellertid gott om. Probainognathus och Diarthrognathus är utmärkta exempel på organismer som har både reptil- och däggdjursliknande drag. Fler exempel på övergångsformer finner du här: http://www.talkorigins.org/indexcc/CC/CC215.html

    ”DNA innehåller komplicerad information, och det finns inga observerade naturliga processer i vilka information uppkommer”.

    Vad, exakt, är det för information du talar? Hur, exakt, menar du att man skulle kunna avgöra huruvida en naturlig process har lyckats alstra ”ny information” eller inte? Min erfarenhet säger mig tyvärr att kreationister alltför ofta använder sig av informationsbegrepp som är så passa suddiga och odefinierade att de i princip blir oanvändbara. Det finns ingen som kan berätta vad det faktiskt är för ”information” det handlar om. Använder man etablerad informationsteori går det emellertid utmärkt för naturliga processer att skapa ”ny information”. Det händer omkring oss precis hela tiden, överallt, varje dag: https://plato.stanford.edu/entries/information-biological/

    ”När man ser hur avancerade levande organismer är, så är det logiskt att det finns en konstruktör bakom. Ingen tror ju att avancerade tekniska apparater uppkommer utan att någon konstruerar dem”.

    Det här är ett utmärkt exempel på en falsk och vilseledande analogi. Biologiska organismer och statiska artefakter är inte analoga. Biologiska organismer muterar, reproducerar sig själv och utsätts för olika former av selektionstryck, medan de apparater du talar om är och förblir statiska. Det som gäller det ena, behöver därmed inte gälla det andra.

    ”Inom arkeologin avgör man utifrån föremåls utseende och komplexitet om de kan vara formade av naturliga processer, eller är gjorda av människor”.

    Arkeologer utgår ifrån den omfattande kunskap vi har om hur mänskliga konstruktörer går till väga när de konstruerar olika föremål. Men någon sådan kunskap har vi inte att tillgå när det kommer till biologiska organismer. Vi har ingen kunskap alls om hur en tänkbar designer skulle kunna gå till väga för att konstruera någonting som (t ex) in blåval, och vi har heller aldrig observerat någonting liknande. Därför kan vi inte dra slutsatser om att biologiska organismer är designade, bara för att statiska artefakter är designade.

    ”Om jag får anta att du tror på bibeln Christian, så vill jag också lyfta fram att när Gud skapat färdigt såg han att det var ”mycket gott” ( 1Mos 1:31) Stämmer det med att Gud skulle skapa genom att under årmiljoner låta de svaga och missanpassade slås ut?”

    Jag kan tyvärr inte svara på den frågan utan göra anspråk på att, bättre än Gud, kunna avgöra huruvida någonting är gott eller inte, vilket vore en närmast grotesk form av hybris.

   • Henrik Krondahl skriver:

    Hej Christian,

    Pseudogener har jag inte läst om tidigare. Jag har haft intressant läsning de senaste dagarna. Detta område kan du bättre än jag, och jag kan erkänna att jag fått en del frågor jag inte har svar på. Jag lade dock märke till att Dennis Venema och Lars Johan Erkell å ena sidan, och Anders Gärdeborn å andra sidan, har en del motsägande uppgifter. I sin bok Intelligent Skapelsetro säger Gärdeborn att vissa av pseudogenerna har visat sig ha funktion, och att enzymet GULO är deaktiverat på liknande sätt hos marsvinet som hos människan (alltså att det finns likheter som inte kan förklaras med släktskap). Jag påstår inte att Anders Gärdeborn har med på fötter än Dennis Venema, men han har källor att stödja sig på, t ex John Woodmorappe ”Potentially decisive evidence against pseudogenes ´shared mistake´” Technical Journal (Answers in Genesis) 18(3) (2004): 63-69.

    Det ska bli intressant att följa vad forskningen finner om pseudogener i framtiden. Jag tänker på att evolutionister har presenterat ”bevis” förr, men som med tiden visat sig inte stämma. En gång påstods det att vi hade ca 180 organ som saknade funktion. När forskningen nu har hittat funktion hos nästan alla av dessa sk rudimentära organ, säger man istället att de förlorat sin URSPRUNGLIGA funktion. Evolutionsläran anpassar sig. Mycket utav det som tidigare kallats skräp-DNA har också visat sig ha en funktion av att kontrollera övrigt DNA.

    När det gäller mellanformer med halvutvecklade organ och kroppsdelar, så menar jag dels att makroevolution kräver lång tid. Är det stor skillnad mellan två djurgrupper, måste det ha tagit lång tid för dem att utvecklas från en gemensam förfader. När det handlar om mikroevolution kan det gå fortare. När det tagit lång tid borde också många mellanformer ha bevarats som fossil. Men verkligheten är att det finns gott om mellanformer då det är liten skillnad mellan djuren (mikroevolution), och få mellanformer när det är stor skillnad mellan djuren (makroevolution). Darwin lär ha uttalat att han väntade sig att man finner mellanformerna i framtiden, men det har man inte gjort.

    Jag vet att det finns djur med egenskaper från två olika grupper. Det finns egentligen inget som säger att inte Gud skulle kunnat skapa djuren så. Näbbdjuret i Australien har ju en del fågelattribut. Om evolutionsläran sa att däggdjuren utvecklats från fåglarna, skulle säkert näbbdjuret användas som argument för det.

    Men vad jag också menade med mitt påstående är att det krävs många mutationer för att utveckla ett komplext organ. Alla mutationer som krävs för att utveckla ett hjärta, eller magsäck och tarmar, sker inte på en gång. Det tar tid. Därför kunde man vänta sig att hitta djur med halvutvecklade organ och organsystem. I djurvärlden finns det olika typer av hjärtan, ögon, mag-tarmkanaler mm, men var och en är en färdig konstruktion, och det krävs många mutationer för att ändra en konstruktion till en annan.
    Rudimentära organ och pseudogener är ju dessutom snarare tecken på devolution än evolution.

    Information tycker jag inte är något luddigt begrepp. Om vi tar följande tre textrader som exempel:
    (1) ajfjn jofjno tjwporj pwktogjt ajofjof iohweh fhiowhiwuh fihf vf wjnkj fjvkwjfvln nodfo jiofhv jfvnfnjn
    (2) ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
    (3) Tänk dig till sist en följd av bokstäver som den mening du just nu läser!

    Första meningen motsvarat nivån hos kosmiskt brus, flimret på tv eller gasmolekylers rörelse.
    Mening (2) har ett repetitivt mönster. Sådana mönster bildas av naturlagarna, och finns t ex i böljeslagsmärken som vågor bildar i sand, eller hos iskristallerna i en snöflinga.
    Mening (3) är den enda som innehåller meningsfull information. Sådan information bildas inte av naturlagarna, åtminstone har man inte sett det.
    DNA innehåller meningsfull information, koder för hur enzymer och andra proteiner ska syntetiseras, enzymer m h a vilka hela kroppen fungerar.
    Om också jag får ge dig ett lästips, så är det Göran Schmidts hemsida:
    http://www.gschmidt.se/Skapelsefragan/Artiklar_Debatter/2014-2015/Biologisk_information/Biologisk_information.html
    Där kan du läsa mer om biologisk information

    De som forskar på bakterier och virus har rapporterat om en mängd mutationer som påståtts ha lett till ökad komplexitet i DNA. Det har t ex rapporterats om bakterier som fått förmåga att äta citrat (citronsyra). Kreationisten Michael Behe har studerat alla dessa fall närmare, och kommit fram till att samtliga fall antingen handlar om att gener förstörts, eller att gener duplicerats. Ingen ny information har alltså tillkommit. Evolutionsläran säger att nya typer av gener tillkommer genom mutationer, därför att det är den enda naturalistiska förklaringen man har. Men man har inte observerat några mutationer som innebär att ny information tillkommer. Mutationer är väldigt ofta till skada, Cellen har system för att upptäcka och rätta till mutationer.

    Mitt argument att det behövs en konstruktör för att tekniska apparater ska bli till, var inte tänkt som något vetenskapligt bevis. Där vädjade jag till logiskt tänkande. Ingen tror att naturlagar kan frambringa en dator. Men däremot tror du att naturlagar kan frambringa levande organismer.
    Du skriver:
    ”Biologiska organismer muterar, reproducerar sig själv och utsätts för olika former av selektionstryck, medan de apparater du talar om är och förblir statiska”.
    Men att biologiska organismer skulle utvecklas och bli mer avancerade och komplexa genom mutationer och selektionstryck, det är något ni evolutionister utgår ifrån. Det är er tro, det är inte fakta.

    Så till frågan om Guds omdöme att allt i skapelsen var mycket gott, kan det stämma med att han skapat genom att låta de svaga och missanpassade dö ut under årmiljoner? Du skriver att du ju inte kan avgöra bättre än Gud vad som är gott!
    Men det menade jag inte heller. Ditt svar grundas på att du ser det som ett faktum att Gud HAR skapat genom att låta de svaga och missanpassade dö ut under årmiljoner. Men om man inte har den förutfattade meningen, låter det då troligt att Gud skapat på det sättet med tanke på att han såg skapelsen som mycket god? Jag påstår inte heller att jag kan avgöra gott/ont bättre än Gud. Men jag tar inte för givet att Gud skapat genom evolution. Jag vet däremot vad resten av bibeln säger om döden, den framställs inte som något gott. I slutet av bibeln kan vi läsa om en ny himmel och en ny jord där lidande och död inte längre finns.

    Jag tycker det är knasigt att se evolutionsläran som mer trovärdig än Guds ord. För det första finns det mycket vetenskapliga fakta som talar emot evolutionsläran. För det andra är Guds ord mer trovärdig än vetenskap. Jag är absolut inte negativ till vetenskap, men den har brister därför att människorna som forskar har fel och brister (eftersom alla människor har fel och brister). Gud och hans ord har däremot inte fel och brister!

 3. David Nyström skriver:

  Jag går inte in i debatten runt evolutionen eftersom jag är en lekman på området och bara skulle få bolla andras argument. Men jag konstaterar att en nära nog fullständig majoritet av forskare och vetenskapsmänniskor, biologer såväl som andra, ser evolutionen som helt självklar och grundläggande, samt som det paradigm inom vilket all biologisk forskning bedrivs idag.

  Jag är alltså inte biolog, men väl teolog och bibelvetare och det är som sådan jag uttalar mig. Kreationisters användande av skapelseberättelsen som någon sorts guide i naturvetenskap ser jag som ett övergrepp på Skriften, då man tvingar in den i en ett syfte den aldrig var ämnad för. Bibelns skapelseberättelser (plural) är inte ”hur”-berättelser utan svarar på frågor om varifrån, varför och vem. De handlar om skapelsens ursprung i Gud, människans skapelse som Guds avbild, hennes mandat att förvalta jorden, hennes avfall från Guds plan och konsekvenserna av detta. Det är texternas budskap. Att försöka läsa ut naturvetenskapliga sanningar ur dem är att missbruka dem, och har absolut inget med ”bibeltrohet” att göra.

  Min poäng är alltså inte att evolutionsläran i relation till människans utveckling är sann (även om jag ser överväldigande evidens för att så är fallet) utan att detta öht inte är en fråga där vi bör ställa Skrift mot vetenskap. Vi får veta hur världen är beskaffad genom att gå ut och undersöka den, inte genom att studera de antika världsbilder som naturligt nog kommer till uttryck i Bibelns böcker, eftersom det är antika skrifter.

  Att i det stora lita på vetenskaplig konsensus är ofta en bra strategi i livet. Jag gör det varje gång jag vandrar över en bro eller köper medicin på apoteket. En medicin som mikrobiologer och andra, utifrån sina kunskaper (om bl.a. evolutionära processer) utvecklat i laboratorier. Jag behöver inte ifrågasätta deras slutsatser ”utifrån Bibeln” för Bibelns syfte är inte att instruera oss i biologins eller fysikens lagar utan att guida människan in i en relation med hennes Skapare.

 4. Henrik Krondahl skriver:

  Hej David,

  Det stämmer att en majoritet av forskare tror på evolutionsläran. Det är ju också en majoritet av människor i västvärlden som inte är kristna i bemärkelsen att bekänna Jesus Kristus som Herre över sitt liv, men vi tror ändå att det är ett rättval. Det finns många saker som bibeltroende kristna i allmänhet tror på, men som majoriteten av nutidsmänniskorna alsolut inte tror på, t ex att det finns en absolut sanning, att sex bara hör hemma inom äktenskapet, och att homosexualitet är onaturligt. Den som tror på bibeln får räkna med att bli betraktad som dåre. 1 Kor 1:18 säger att ”budskapet om korset är en dårskap för dem som blir förtappade”.

  Men det finns också exempel på framstående forskare som tror på skapelse. Ett exempel är Stuart Burgess, professor i engineering design vid Bristol universitet. Han är innehavare av 7 patent, och har bl a uppfunnit en energieffektiv cykelkedja som bidrog starkt till Storbrittaniens framgångar i cykel i Rio-OS. Enligt matematikern och författaren David Berlinsky finns det också forskare som berättat för honom att de är skeptiska till Darwinismen, men som inte vågar säga det öppet av rädsla för att förlora sina anslag.

  Du har rätt i att 1 Mosebok 1-2 inte är en vetenskaplig skrift. Men om vi tror att skapelseberättelsen (singular) är en sann berättelse, så är den ändå oförenlig med evolutionsläran. Särskilt om man även tänker på vad resten av bibeln säger. Bibeln säger att döden är ett resultat av synden, och att båda kom med Adam (Rom 5:12). Evolutionsläran säger att döden fanns miljarder år före människan. Är det Gud eller människan som har skulden till att döden finns i vår värld? Bibeln säger att människan har en speciell plats i skapelsen.Vi är skapade till Guds avbild. Precis som du skriver har vi ett mandat att förvalta jorden. Människan kan ha gemenskap med Gud på ett sätt som djuren inte kan. Men om evolutionsläran är sann måste de första människor ha haft föräldrar som Gud räknade som djur, trots att barn och föräldrar rimligen inte kan ha skilt sig så mycket åt (om inte apor plötsligt födde människor)!

  Att du litar på vetenskaplig konsensus då du går över en bro eller köper medicin är en dålig jämförelse med utvecklingsläran. I brokonstruktion och medicin studerar man något som sker i nutid, Utvecklingsläran handlar om påstodda händelser som ingen människa har sett, och som inte heller går att upprepa i full skala i experiment. Man får tolka olika spår som finns. Då är det svårare att dra säkra slutsatser, och det finns utrymme för olika tolkningar utifrån olika förutfattde meningar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s